ค้นหาข้อมูล

รายการผู้ว่าพาคุย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรายการผู้ว่าพาคุย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน