ค้นหาข้อมูล

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันอังคาร ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน