ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน