ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้อมคณะ และร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสถาน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน