ค้นหาข้อมูล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน