ค้นหาข้อมูล

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมเร่งรัดขยายผลทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมเร่งรัดขยายผลทางสายประธานให้เป็น  ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ อ.ร้องกวาง - น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต - บ้านห้วยน้ำอุ่น กม.๓๐๐+๐๕๐ - กม.๓๑๖+๒๐๐ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์บ้านห้วยน้ำอุ่น ม.๑๑ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน