ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน