ค้นหาข้อมูล

ร่วมหารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมหารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (นายกมล เชียงวงค์) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน