ค้นหาข้อมูล

การประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น . นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน