ค้นหาข้อมูล

การประชุมนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น . นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน