ค้นหาข้อมูล

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน