ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน