ค้นหาข้อมูล

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๑ ในปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน