ค้นหาข้อมูล

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของประชาชน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของประชาชน ของ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมเป็นเกียรติพิธียกเสาเอกบ้านผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม"ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดี ถวายพระเจ้าอยู่หัว" บ้านห้วยขาบใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน