ค้นหาข้อมูล

งานเลี้ยงต้อนรับคณะองค์กรกลุ่มนักธุรกิจผู้บริหาร YPO Thailand Gold Chapter
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงต้อนรับคณะองค์กรกลุ่มนักธุรกิจผู้บริหาร YPO Thailand Gold Chapter ภายใต้กิจกรรมชื่อ "พา YPO Gold แอ่วน่าน" ณ โรงแรมน่านบูติครีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน