ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยงานมีระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒