ค้นหาข้อมูล

ประชุมตรวจติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนายวิชัย แซ่เปี่ยน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนายวิชัย แซ่เปี่ยน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน