ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือข้าราชการเตรียมการอบรมจิตอาสา ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมหารือข้าราชการเตรียมการอบรมจิตอาสา ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน