ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน