ค้นหาข้อมูล

การแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน