ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน