ค้นหาข้อมูล

การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องมรกต ชั้น ๒ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน