ค้นหาข้อมูล

รับมอบน้ำดื่มจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับมอบน้ำดื่มจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน ๖,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดน่าน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน