ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๕ น.นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน