ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมร้านค้า นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ หน่วยงานจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.ถึง ๒๓.๐๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมร้านค้า นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ หน่วยงานจังหวัดน่าน ซึ่งจัดแสดงภายในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน