ค้นหาข้อมูล

อัญเชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานชมเชย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานชมเชย แก่ นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพลตรีดุษิต  ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"  ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน