ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน