ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการแข่งขัน "Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament" ครั้งที่ ๑
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันเสาร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament" ครั้งที่ ๑ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน