ค้นหาข้อมูล

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูรังษีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง)
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูรังษีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน