ค้นหาข้อมูล

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๕ ปี
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๕ ปี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน