ค้นหาข้อมูล

งานสภากาแฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานสภากาแฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน