ค้นหาข้อมูล

ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน