ค้นหาข้อมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2019" จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิ อิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน