ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน