ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน (ศปคม.จ.น่าน)
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน (ศปคม.จ.น่าน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน