ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน