ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน