ค้นหาข้อมูล

เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน หลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน หลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน" ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน