ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน