ค้นหาข้อมูล

เปิดการอบรม เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน