ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน