ค้นหาข้อมูล

ประชุมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น . นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.สกลเขต  จันทรา  กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ในการจัดเตรียมพิธีรับน้ำหลวงพระราชทานสรงน้ำพระธาตุแช่แห้งและการบริหารจัดการโรงครัวพระราชทาน สำหรับงานสมโภช ๖๖๖ ปี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน