ค้นหาข้อมูล

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสวนตาล
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสวนตาล ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน