ค้นหาข้อมูล

พิธีถวายคนโททองคำบูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีถวายคนโททองคำบูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ ข่วงพระธาตุแช่แห้งด้านทิศตะวันออก วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน