ค้นหาข้อมูล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวง ณ วิหารวัดสวนตาล
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๑๙ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวง ณ วิหารวัดสวนตาล ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน