ค้นหาข้อมูล

พิธียกช่อฟ้าเอกวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาลและพิธีถวายผ้าป่าบูรณะหลังคาวิหารพระเจ้าทองทิพย์
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๙ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาลและพิธีถวายผ้าป่าบูรณะหลังคาวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล ณ วิหารวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน