ค้นหาข้อมูล

ร่วมรายการวิทยุ "ผู้ว่าพาคุย"
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันอังคารที่ ๕ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรายการวิทยุ "ผู้ว่าพาคุย" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน