ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด:จังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันอังคารที่ ๕ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด:จังหวัดน่าน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.(รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน