ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน