ค้นหาข้อมูล

การประชุมเตรียมการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณวัดพระธาตุแช่แห้ง
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน